W3 model voor succesvolle sociale netwerken: externe aanvullingen

Recent heb ik een theoretische benadering van succesvolle sociale netwerken beschreven. Naar mijn mening moeten er bij een sociaal netwerk/ online community antwoorden gezocht op drie basisvragen: Waarom, Wie en Wat? Dit W3 model kan gebruikt worden om de kansen van een netwerk te kunnen beoordelen en functionaliteiten te kunnen vergelijken. In de comments op Marketingfacts werden diverse goede aanvullingen genoemd. De drie hoofdvragen Waarom, Wie & Wat geven ook genoeg ruimte voor een nadere detaillering. Deze wil ik graag toevoegen op basis van reeds beschikbare content, plus materiaal wat recent door Erwin Blom op Molblog werd gepost.

W1
Om met dit laatste te beginnen, Erwin beschrijft de drietrapsraket tot communitysucces, gebaseerd op materiaal van Tom Coates. Het uitstekende betoog is naar mijn mening een verdieping op de ‘Waarom‘-vraag. Erwin stelt: een community dient nuttig te zijn voor (1) een individu, (2) diens netwerk en (3) voor algemeen gebruik, met als voorbeelden Flickr en del.icio.us. En daar mis ik dan nog iets. Naar mijn mening gaat deze driedeling wel op voor het klontergedrag van gelijkgestemden rondom interactieve diensten, maar niet voor de profielensites, waar ik het algemeen nut mis voor de gebruikers (niet voor de beheerder en de adverteerder).

Bij een top-down benadering is het business model interessant. Waarom en hoe denkt de beheerder geld te kunnen verdienen aan de community? Een overzicht van online business modellen is hier te vinden.

W2
Bij het Wie gedeelte, is er een verdieping mogelijk op de verschillende rollen die een gebruiker kan vervullen binnen een community. Rene Jansen (Winkwaves) heeft hier een goed overzicht gemaakt van de diverse mogelijkheden.

Over de taken van de beheerder heeft ervaringsdeskundige Marco Derksen al eerder een goed overzicht geplaatst.

Van zijn hand is ook het Van Stranger tot Evangelist-model, wat de levenscyclus van een communitydeelnemer beschrijft, een onderwerp waar Amy Jo Kim en Scott Burkett ook uitstekend materiaal over hebben gepubliceerd.

W3
Bij het Wat (en hoe) werd gerefereerd aan het Honeycomb model van Peter Morville om de bouwstenen van het sociale web in kaart te brengen, wat hier, hier en hier uitgebreider besproken wordt.

Wat ik nog altijd een goede indeling van verschillende type communities vind, is dit overzicht op Frankwatching, waar dus meer naar ‘Wat’ wordt gekeken.

Aldus een aanvulling/verdieping op het W3 model met hulp van reeds beschikbare bronnen. Aanvullingen en/of commentaar in de comments graag.

Technorati tags: , // propaganda!abonneer je op de rss-feed rss feed