Tara Hunt over 'Fostering Online Communities"

Momenteel vindt in Londen de Future of Web Applications-conferentie plaats. Via verschillende weblogs geven deelnemers hun mening over de presentaties, zoals BlueAce, . Op de eerste dag hield Tara Hunt van Citizen Agency een goed gewaardeerde presentatie, genaamd: Fostering Online Communities (pdf, 4,2Mb).

Ze gaat in op de karakteristieken van online communities, de kansen die communities bieden en de verschillende verschijningsvormen. In haar optiek zijn er vier kenmerken van succesvolle communities:

  1. leden voelen zich verbonden (profilering en aansluiting bij gelijkgestemden)
  2. leden kunnen invloed uitoefenen (bijvoorbeeld via een forum)
  3. leden vinden wat men zoekt (bijvoorbeeld status)
  4. leden delen een emotionele verbinding (online en offline)

Voor wie alleen de highlights wil lezen, is dit bericht geschikt.

Technorati tags: , // propaganda!abonneer je op de rss-feed rss feed