Nieuwe Profielensite Connected2Friends.nl

Op Emerce is een interview te lezen met Roy Christiani, oprichter van een nieuwe Nederlandse profielensite Connected2friends. Naar eigen zeggen gaat de site een poging doen om een positie te verwerven tussen sites als Hyves, CU2 en Sugababes, onder meer door een koppeling met MSN-messenger waarmee de site zich wil onderscheiden. Eerlijk gezegd vraag ik mij af of er nog ruimte is voor een extra profielensite en met mij nog meer mensen, gezien de comments bij het Emerce-artikel. Je kunt/wilt niet overal bij aangesloten zijn. Bovendien zit MySpace op het vinkentouw, zoals gisteren uitvoerig is besproken o.a. op Marketingfacts, BlueAce en Adfoblog. De groei in aantallen moet m.i. gezocht worden in de oudere doelgroepen (niet noodzakelijkerwijs ouderen).