Microsoft’s visie op technologie en productiviteit

Van tijd tot tijd produceert Microsoft video’s waarin zij laten zien waar de wereld naar toe gaat qua technologie: zakelijk en privé. Hier is weer een fraaie uitgave: Productivity Future Vision (2011)