Symphonisch ondernemen

Op 14 september jl. was ik aanwezig bij een bijzondere opvoering van het Residentie Orkest in Den Haag. In de Dr. Anton Philipszaal zat het publiek niet in de zaal, maar tussen het orkest. Dirigent Roger Nierenberg gaf zijn workshop “The Music Paradigm“, waarin de metafoor tussen het leiden van een symphonieorkest en het managen van een bedrijf wordt weergegeven.

Via diverse voorbeelden werd weergegeven wat de invloed van leiderschap kan zijn op het reilen en zeilen van een organisatie. Hoe wordt er gecommuniceerd en via welke lijnen? Ga je voor ‘het beste’ of voor ‘goed genoeg’? Hoe wordt de aanwezige kennis ontsloten en hergerbuikt? Je kon het verschil duidelijk horen.
Omroep West maakte deze impressie.