Succesfactoren Van Een Contactstrategie: introductie

De relatie tussen Commercie en Automatisering
succesfactoren contactstrategieOoit heette het database marketing. Of DM, direct marketing. De hype daarna werd CRM: Customer Relationship Management, op de voet gevolgd door Event Driven Marketing. Hooggespannen verwachtingen, ook niet altijd even succesvol. Nieuwe media werden onderdeel van de communicatiemix: Internet, e-mail, SMS. De mogelijkheden om met gebruikers/prospects/klanten in contact te komen namen toe, de aandacht van gebruikers/prospects/klanten nam af, mede door het toenemende aanbod.

Relevantie
Toch is het inmiddels wel mogelijk wat jaren geleden beloofd werd. Bedrijven beschikken over meer kennis en gegevens, consumenten zijn gewend aan ‘nieuwe’ media. Wat maakt nu het onderscheid? Hoe kan Automatisering vandaag en morgen zinvol bij dragen aan Commercie? Door bij te dragen aan Relevantie. Als de boodschap relevant is voor de ontvanger, is de aandacht vrijwel gegarandeerd. En dan kan er waarde worden gecreĆ«erd, voor en door de ontvanger. Door gebruik te maken van opgebouwde kennis kan de relevantie van de boodschap worden verhoogd. Maar het draait niet alleen om nullen en enen. Er zijn veel factoren die bijdragen aan de uitvoering van een succesvolle contactstrategie. Ik bespreek deze de komende weken in een reeks artikelen.

Elementen
De diverse elementen die aan bod gaan komen:

  1. Doelstellingen
  2. Wie wordt benaderd?
  3. Wat wordt aangeboden?
  4. Waarom?
  5. Wanneer?
  6. Via welk medium?
  7. Welke ICT is benodigd?
  8. Wie zijn er betrokken, binnen en buiten de organisatie?
  9. Welke processen zijn van belang?
  10. Hoe wordt de contactstrategie beheerd?

Volgende week het eerste deel: het belang van de juiste doelstellingen in een contactstrategie.