Hulp aan getroffen studenten in China

Een goede PPMC-collega van mij, Remco Hofman, is 4 jaar geleden vertrokken naar China om daar te gaan werken als docent Engels. Eerder schreef ik al over hem, een marketeer in China. De recente aardbeving in Sichuan voltrok zich op 300km van zijn huidige woonplaats Zigong. Veel van zijn leerlingen komen uit de getroffen streek. Vandaag kreeg ik onder staande mail van hem, die ik integraal overneem.

“Beste mensen,
Zoals jullie ongetwijfeld weten, is er een zeer zware aardbeving geweest in China. De aardbeving was op ongeveer 300 km van Zigong, mijn woonplaats in Sichuan. Hier was nauwelijks schade, maar de beving zelf en de vele naschokken waren duidelijk voelbaar.
Veel van mijn studenten zijn echter wel getroffen. In totaal 3011 studenten zijn afkomstig uit het getroffen gebied. Enkelen hebben familieleden verloren en vrijwel alle huizen van hun ouders en andere familieleden zijn compleet of deels verwoest.

De Chinese regering en de bevolking hebben inmiddels vele hulpgoederen gestuurd en ook is al veel geld ingezameld. Maar is het genoeg? Kunnen alle huizen, scholen en andere scholen weer opgebouwd worden? Het zou prachtig zijn als wij de getroffen studenten en hun families kunnen helpen. Ik wil deze 3011 studenten graag elk minstens EU 25,00 geven. Dit is natuurlijk niet genoeg voor het bouwen van een heel huis, maar ongetwijfeld een welkome aanvulling. Mijn vraag aan jullie is: willen jullie een bijdrage leveren?

Wat wordt er met jullie geld gedaan?
Het geld gaat rechtstreeks naar de 3011 studenten en families. Ik sta er persoonlijk garant voor dat al het gedoneerde geld voor 100% bij de slachtoffers van de ramp terecht komt. Elke cent die jullie geven, komt direct in handen van hen die het nodig hebben. Hoe? Heel simpel. Ik geef het hen persoonlijk cash in handen. Er blijft niets aan de strijkstok hangen, omdat er geen strijkstok is.

Hoe weten jullie dat het goed besteed wordt?
Ik ken vele studenten persoonlijk. Bovendien ben ik van plan deze zomer enige tijd gratis les te geven in het rampgebied, waardoor ik de gelegenheid heb om de families van mijn studenten te bezoeken. Mijn ervaringen schrijf ik op en stuur ik jullie toe.

Ik wil graag een bijdrage leveren! Wat kan ik doen?
1. Jullie kunnen je bijdrage storten op girorekening 5039466, R.J. Hofman, M.L. Kingstraat 14, 9301 GX Roden (mijn postadres in Nederland) o.v.v. Studenten China.
2. Vraag familie, vrienden, collega’s en anderen een bijdrage te leveren. Of zet een actie op. Bijvoorbeeld op school of op het werk.

Maak het bedrag over voor 20 juni a.s., want dan kunnen de studenten het geld nog meenemen als de lessen afgelopen zijn en weer naar huis gaan. Als jullie vragen of opmerkingen hebben, hoor ik het graag.

Hartelijk dank namens de studenten in Zigong!
Remco Hofman

Verdere informatie:

  • Op de website van mijn school staan enkele korte verhalen van getroffen studenten.
  • In het Friesch Dagblad verscheen onlangs een interview met mij over de aardbeving.”
  • Weblog opgezet om informatie te verschaffen over deze actie, in ontwikkeling.

Ik steek mijn handen in het vuur voor de betrouwbaarheid en integriteit van Remco in deze actie en steun hem dan ook van harte. Mijn bijdrage is overgemaakt, hopelijk volgen er meer!

Technorati tags: , // propaganda!abonneer je op de rss-feed rss feed