'Friending' houdt nooit op

Fox Interactive Media (FIM, onderdeel van NewsCorp/eigenaar MySpace.com) heeft onderzoek verricht naar online social networks onder 3.000 internetgebruikers, aangevuld met een uitgebreider onderzoek onder MySpace gebruikers. De resultaten werden gepresenteerd bij een bijeenkomst onder de titel: “Friending never ends”. De belangrijkste uitkomsten:

  • Social networks hebben een wezenlijke verandering aangebracht in hoe mensen met elkaar en met media omgaan.
  • 70%+ van de Amreikanen in de leeftijd 15-34jr maken actief gebruik van social networks
  • 40%+ van de social networkers geeft ook merk- en productinformatie te zoeken binnen social networks
  • 28% geeft aan door vrienden geattendeerd te zijn op producten, merken of diensten.
  • Het merendeel van de tijd binnen het netwerk wordt besteed aan familie (41%) en/of bestaande vrienden (61%), niet aan het zoeken/vinden van nieuwe contacten
  • Social networkers besteden gemiddeld meer dan 7 uur per week binnen het netwerk.
  • Het mediagebruik is toegenomen door deelname aan het netwerk. Meer dan 31% van de online social networkers geeft aan meer tijd online door te brengen, plus dat zij ook meer gebruik zijn gaan maken van mobiele telefoons en meer muziek online beluisteren.
  • Social networkers hebben offline ook profijt van deelname aan het netwerk. 45% geeft aan een spannender leven te hebben gekregen door deelname aan een social network.