Cursus “Marketing Intelligence Optimaal Benut”

Op 13 december verzorg ik namens DIKW Academy de cursus “Marketing Intelligence Optimaal Benut”. Deze workshop is gericht op iedereen die zich bezig houdt met Marketing Intelligence of hier op korte termijn mee gaat starten. Tot de doelgroep behoren sales en marketing specialisten, strategen, analisten en (database) marketing managers.

Marketing Intelligence helpt bij het vertalen van (strategische) commerciële doelstellingen naar tactische en operationele (meetbare) activiteiten in een organisatie. De workshop “Marketing Intelligence Optimaal” benut geeft een overzicht van het vakgebied en concrete handvatten voor verbetering.

Programma
Tijdens de ochtend worden de business aspecten van Marketing Intelligence behandeld.
Onderwerpen die aan bod komen zijn:
– Inrichting van de organisatie
– Interne versus externe resources
– Samenwerking tussen Marketing en Marketing Intelligence
– Processen, procedures en juridische consequenties

Het middaggedeelte richt zich op de analyse-kant van Marketing Intelligence.
– Welke automatiseringsvraagstukken moeten worden behandeld?
– Databronnen en datapreparatie
– Segmentatie
– Klantwaarde: berekening en toepassing
– Introductie datamining
– Trends in Marketing Intelligence

Werkvormen
De dag bestaat uit een combinatie van theorie, voorbeelden, discussie en actieve werkvormen (cases) waarin de organisaties van de deelnemers centraal staan.

Cursusduur en lokatie
De cursus duurt één dag (van 9:30 – 17:00 of van 14:00 – 21:00) en de locatie waar de cursus gegeven wordt is het opleidingscentrum van DIKW Academy.

Kosten
De kosten bedragen € 595,- inclusief cursusmateriaal en consumpties, exclusief BTW.

Docenten
Lode Broekman en Hugo Koopmans

Inschrijven of meer informatie?

Bel 030 600 58 55 of mail naar info@dikw-academy.nl