Workshop: Meer resultaat met Social Media door benchmarking

Het speelkwartier is over. Social Media is een vast onderdeel van de communicatiemix geworden voor alle organisaties. Nu breekt de fase aan waarin rendement behaald of verbeterd moet worden. De benchmarktrajecten van het International Benchmark Institute (op 16 oktober en 8 november, Nyenrode) vormen hiervoor een prima vertrekpunt: Social Media – The Next Level. Social Media - The Next Level
Deze workshop kent een unieke aanpak, die mij persoonlijk erg aanspreekt, mede vanwege de voorbereiding en bijbehorende follow-up. De inhoud wordt afgestemd op de huidige en de gewenste situatie van de deelnemers en vergeleken met best practices. Daarnaast treden Steven van Belleghem en Steven Jongeneel op als gastsprekers. Meer informatie is te vinden op www.socialmediathenextlevel.nl.