Het succes van CyWorld

medium_cy_logo.jpgOp Communities Dominates Brands geeft Benjamin Joffe, auteur van ‘Inside Cyworld’, zijn visie op het succes van Cyworld, de Zuid-Koreaanse online community, tegenhanger van MySpace, Facebook en Hyves. En dat het een succes is, blijkt niet alleen uit het aantal gebruikers (18 miljoen op 48 miljoen inwoners), maar vooral uit de opbrengsten van 76 miljoen euro in 2005 (want daar gaat het uiteindelijk toch om).

Het succes begint bij de visie van de oprichter, die in 1999 afstudeert op het onderwerp ’trust based information sharing’. Voeg daarbij externe factoren die flink meewerken: de opmars van digitale fotografie plus de hoge penetratie van breedband. Maar daarmee ben je er natuurlijk nog lang niet, er moet wel iets onderscheidend zijn. In het artikel wordt de switch van massa- naar microcommunicatie genoemd, als een goed voorbeeld van Cyworld om naadloos aan te sluiten bij wat de buitenwereld zoekt. De mogeljkheid om de eigen homepages (minihompy) volledig zelf in te richten (inclusief muziek naar keuze) waarin men verder gaat dan welke concurrent dan ook, vormt een belangrijk onderscheid. Ook is er goed gekeken naar gemaakte fouten door concurrenten. Andere onderscheidende factor: registreren kan alleen onder de eigen naam in combinatie met een identiteitsnummer, wat fraude tegengaat en digitale eerlijkheid bevordert, iets anders dan het MySpace probleem met privacy.

In de lezenswaardige posting worden nog twee interessante bronnen aangehaald;
Het Inside Cyworld blog (diverse actuele berichten over CyWorld) en een groot gedeelte van het uitgevoerde onderzoek (pdf, 2,16 Mb).