Flametree Invite: beta …

.flickr-photo { border: solid 2px #000000; }.flickr-yourcomment { }.flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; }.flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; }


Flametree Invite, originally uploaded by Lode Broekman.

Flametree begint te groeien, maar het over en weer uitnodigen blijft nog erg beta. En van inner-network messages worden (nog) geen emails verzonden? Stuitte per toeval op een reactie (geen invite) n.a.v. de W3 model-reeks. Binnenkort maar eens wat uitgebreider aandacht aan besteden. Ik blijf geloven dat er kansen zijn voor Flametree, ze moeten alleen wel benut worden.