De perfecte website?

Rackspace UK, een Britse hosting provider, heeft een formule opgesteld waarmee websites beoordeeld kunnen worden hoe dicht zij ‘de perfecte website’ benaderen. Kernwoorden: snel en simpel. De formule is als volgt;
Pwebsite = { ((14.14* EaseNav) + (13.56*Speed) + (13.11*CleanDes) + (10.89*Func) + (10.89*Up)) – ((12.63*Pops) + (10.32*Ads) +(5.21*MultiM)) } / 6.26.

Simpel toch? De verklaring van de variabelen:
Pwebsite = Score van de website
EaseNav = Navigatiegemak
Speed = Snelheid waarmee pagina’s worden geladen
CleanDes = Eenvoud van design
Func = Wordt aangekondigde functionaliteit ook werkelijk waar gemaakt?
Up = Site is altijd ‘live’
En:
Pops = Wel/geen pop-ups
Ads = Wel/geen advertenties
MultiM = Wel/geen Flash en andere multimedia

Bij websites waar ‘veiligheid’ een item is (online retailers, banken etc.), wordt dit ook in de formule meegewogen met een waarde van 9.77. Het totaal moet dan door 7.24 worden gedeeld (i.p.v. 6.26) om de maximumscore van 100 te kunnen bereiken.

Je kunt zelf via een online calculator een berekening maken hoe jouw (of willkeurig elke) website scoort volgens deze formule. Enige objectiviteit en zelfkritiek komt daar wel bij van pas, aangezien je zelf de waardes toekent op de eerder benoemde onderdelen van de formule.