Bevindingen over leden van een social network (US)

medium_attentionreport.jpgAttention Company heeft een presentatie gepubliceerd (340kb, pdf) waarin een beschrijving te vinden is van wat leden van een social network aan informatie publiceren, zowel over zichzelf, als over organisaties waarmee zij te maken hebben. De belangrijkste bevindingen over de mensen ‘Out There’:

  • ‘Roem’ is belangrijk voor hen
  • Men is best bereid gevoelige informatie te delen
  • Vinden het ok om kritisch te zijn over anderen op het web
  • Vinden dat organisaties ‘open’ moeten communiceren

Verder zijn het volgens dit onderzoek meer dan gemiddeld innovatieve, communicatieve en flexibele mensen.

Bericht op Marketingfacts, bron