Over een community op stoom brengen en houden

Terri Whitsel beschrijft op MarketingProfs.com “http://www.marketingprofs.com/6/whitesel2.asp”. Hij beschrijft de kansen die een community biedt en besteedt verder aandacht aan de rol van leden (intern) en bedrijven (extern) bij het groeiproces.
Een aantal punten uit zijn betoog:

  • Mannen en vrouwen denken heel verschillend over wat het begrip ‘community’ inhoudt. Mannen noemen hun werk- of woonomgeving en denken in kortstondige relaties, vrouwen noemen een uitvoerige lijst van netwerken, breed georienteerd en vaak bestaande uit langdurige contacten.
  • Vrouwen zijn vaker dan mannen de ‘connectors’ binnen een netwerk.
  • De kans dat consumenten zich laten beïnvloeden door ‘mond tot mond’ reclame door bekenden is 50% groter dan door radio- of TV-commercials.
  • Een community kan je als bedrijf niet bouwen, wel faciliteren.

Vooral het laatste punt verdient wat mij betreft enige toelichting. Een community biedt bedrijven diverse kansen, door direct of indirect contact met de leden op te nemen. Het is afhankelijk van de commeerciële doelstelling die aan de basis heeft gestaan voor keuze om bij de community betrokken te raken: wil je de community als communicatiekanaal gebruiken voor branding of voor directe verkoop aan de leden? Hoe dan ook, de community bestaat uit leden die iets gemeenschappelijks hebben en met elkaar interacteren. Dit kun je als bedrijf betrokken bij een community niet sturen (niemand is immers verplicht te reageren), maar wel faciliteren door in de omgeving van een community zowel online als offline de mogelijkheid te bieden tot interactie tussen de leden.