Onderzoek naar vertrouwensaspecten bij websites

Ik ben benaderd door Rick Koopman, student aan de Universiteit Twente op de afdeling Toegepaste Communicatie Wetenschap, die bezig is met een onderzoek naar vertrouwensaspecten bij websites.

In zijn speurtocht naar respondenten heeft hij mij gevraagd om zijn onderzoek ’te pluggen’ via dit weblog en ja, daar werk ik graag aan mee. Het invullen van de enquete duurt ongeveer 15 minuten en is te vinden op: www.nimation.nl/websiteonderzoek.

Voor wat hoort wat, blijkt verder uit zijn verzoek:
“Om het ook voor de mensen die de enquete invullen interessant te maken, verloot ik een iPod Nano (winkelwaarde ongeveer 130 euro) onder de respondenten.” En voor de deelnemende weblogs wordt het onderzoeksrapport in het vooruitzicht gesteld. Rick, succes ermee en ik zie de uitkomsten met belangstelling tegemoet.